อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แก้โจทย์บุคลากรขาด สานต่อโครงการกล้า MICE เสริมทักษะ-พัฒนาคนรับอุตสาหกรรมไมซ์โต

Marketing

อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แก้โจทย์บุคลากรขาดแคลน สานต่อโครงการกล้า MICE ดึงนักศึกษาจากทุกสถาบันเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น 2 เดือน เรียนรู้จากประสบการณ์จริง หวังพัฒนาทักษะ ปั้นคนรองรับอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทยเติบโต เตรียมเปิดโครงการกล้า MICE รุ่นที่ 4 ปลายปีนี้

นางทมิตา จงสวัสดิ์วรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลองค์กร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด  กล่าวว่า ก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 อุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทยขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้บุคลากรในอุตสาหกรรมนี้ขาดแคลนอย่างมาก โดยเฉพาะตำแหน่งพนักงานต้อนรับ พนักงานบริการ พนักงานขาย เนื่องจากความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ขณะที่สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยที่มีการเปิดสอนในรายวิชาหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องของธุรกิจไมซ์ก็มีเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นที่เปิดสอนสาขาวิชาเอกในด้านธุรกิจไมซ์โดยตรง ดังนั้น อิมแพ็คฯในฐานะศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย ที่มีความประสบการณ์ในอุตสาหกรรมไมซ์กว่า 20 ปี ได้ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่เกิดขึ้น จึงได้ริเริ่มโครงการกล้า MICE ขึ้นเมื่อมี 2562  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสรรหา และพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีคุณสมบัติให้กับองค์กร รวมถึงอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย พร้อมกับสร้างแบรนด์อิมแพ็คให้เป็นที่รู้จักและจดจำกับกลุ่มนักศึกษามากขึ้น

“อิมแพ็คฯ มองเห็นถึงปัญหาในการสรรหาและพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ จึงได้ริเริ่มโครงการ กล้า MICE ขึ้น เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคคลากร มุ่งเน้นไปที่บุคลากรรุ่นใหม่ ถือเป็นกำลังสำคัญขององค์กรและธุรกิจไมซ์ของประเทศไทย ซึ่งกำลังเติบโตขึ้นในอนาคต โดยโครงการกล้า MICE ปีที่1 จัดขึ้นปี 2562 มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 40 คน และหยุดลงชั่วคราวในปี2563 จากการแพร่ระบาดโควิด-19 ก่อนจะกลับมาจัดอีกครั้งในปี2564 ซึ่งรุ่นที่ 2 มีนักศึกษาเข้าร่วม 33 คน”

นายธามธิษณ์ เปาอินทร์  HR Employer Branding Supervisor ฝ่ายทรัพยากรบุคคลองค์กร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด  กล่าวเสริมว่า สำหรับโครงการ กล้า MICE จะเปิดรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่มีความสนใจในธุรกิจไมซ์ และกำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ได้มีโอกาสทดลองเข้ามาปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆของอิมแพ็คร่วมกับพนักงานมืออาชีพ ในรูปแบบของแคมป์เป็นระยะเวลา 2 เดือนในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนของนักศึกษา เน้นการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมและการทดลองทำงานในสถานที่จริง เพื่อมุ่งเน้นการมองเห็นภาพการทำงานจริง ๆ และสร้างแรงบันดาลใจในการเลือกสายอาชีพในอนาคต ซึ่งได้ผลการตอบรับที่ดี

ปัจจุบันโครงการกล้า MICE รุ่นที่3 ซึ่งจัดขึ้นปีนี้  มีนักศึกษาเข้าร่วม 34 คน เริ่มฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน -10 มิถุนายน 2565 โดยปีนี้บริษัทได้เพิ่มแนวคิดความยั่งยืน(Sustainability)ในอุตสาหกรรมไมซ์เข้าไปในหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ อิมแพ็ค และ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สสปน. (TCEB) เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญ และสามารถส่งต่อความรู้และความเข้าใจให้กับคนรอบข้างได้ โดยเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 นักศึกษาจากโครงการ กล้า MICE รุ่นที่3 ได้ร่วมกันจัดงานนิทรรศการด้วยตนเองบนพื้นที่ของอิมแพ็ค โดยใช้องค์ความรู้ที่ได้เรียนมาในช่วงกิจกรรมต่าง ๆ มาบูรณาการ เพื่อนำเสนอในหัวข้อ “ธุรกิจไมซ์กับความยั่งยืน” ส่วนโครงการกล้า MICE รุ่นที่ 4 คาดว่าจะเริ่มเปิดรับสมัครไตรมาส 4 ปีนี้ สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ที่ เฟซบุ๊ก กล้า MICE