ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน CEO กรุงเทพประกันภัย คว้ารางวัลสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2024 ประเภทอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย

Insurance

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ สุดยอดผู้บริหารองค์กรแห่งปี THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2024 ประเภทอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ประธานในพิธี เป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งจัดโดยนิตยสาร Business+ ในเครือบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้แนวคิด “Iconify the Master” หรือต้นแบบผู้นำแห่งอนาคต เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้บริหารระดับสูงของกรุงเทพประกันภัยที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และโดดเด่นในอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย ด้วยความรู้ ความสามารถ และมีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานที่พัฒนาธุรกิจขององค์กรให้เติบโตก้าวหน้า พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ส่งผลให้กรุงเทพประกันภัยมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พนักงาน ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567