สามารถเทลคอม ร่วมกับ PowerSchool จัดสัมมนาออนไลน์ “พลิกโฉมการศึกษาไทยด้วย AI”

IT & Start Up

บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด(มหาชน) ผู้ให้บริการด้านการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร และ PowerSchool ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ระบบการศึกษาชั้นนำจากสหรัฐอเมริกา ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่สนใจ ร่วมงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ พลิกโฉมการศึกษาไทยด้วย AI (Reimage Education with AI & PowerSchool AI)  โดยเน้นเนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในห้องเรียน ได้แก่

การออกแบบ Smart Classroom ในยุค 5Gในโรงเรียนไทย เพื่อเสริมพัฒนาการอย่างเป็นระบบ

โดย อาจารย์สัญญา เศรษฐพิทยากุล ผู้ช่วยรองอธิการบดีสำนักดิจิทัลการศึกษาและบริการ / Chief Information Office (CIO) ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU)

ตัวอย่างการนำระบบบริหารจัดการสถานศึกษาไปใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างได้ตรงจุด

โดย Mr. Ari Cuadra, Senior Solution Engineer, PowerSchool

ชมสาธิตการปรับใช้ AI กับการศึกษาให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร

สำหรับสถาบันการศึกษา และผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ฟรี ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567  เวลา 9.00น.-10.30น.  สามารถลงทะเบียนเพื่อร่วมงานสัมมนาได้ที่ https://rb.gy/5c1bhm