ธอส. ร่วมแสดงความยินดีกรรมการผู้จัดการคนใหม่ SAM

Society

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM ให้การต้อนรับ นายวิทยา แสนภักดี รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการตลาด และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และนางสาวกัญจนิกา ศรีรัตนตรัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการคนใหม่ของ SAM