ค้นหา Digital Values สร้างความแข็งแกร่ง พร้อมรับมือกับการปฏิวัติทางดิจิทัล

IT & Start Up
Mr.Ichiro Hara

การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลให้โลกทั้งใบสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้อย่างง่ายดายและสารมารถแชร์ข้อมูลระหว่างกันได้ในพริบตา พัฒนาการนี้ส่งผลโดยตรงต่อรูปแบบการทำงานและการใช้ชีวิตของมนุษย์ การใช้ชีวิตของมนุษย์มีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป สิ่งหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคือผลกระทบที่มีต่อภาคธุรกิจ จึงทำให้ภาคธุรกิจในยุคปัจจุบันต้องพร้อมปรับกลยุทธ์ทุกด้านเพื่อรับมือกับการแข่งขันที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง

นายอิชิโร ฮาระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือบริษัท      เอบีม คอนซัลติ้ง จำกัด ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น กล่าวว่า จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีในยุคนี้ ธุรกิจจำนวนไม่น้อยจึงพยายามมองหาโซลูชั่นเพื่อสร้างความแข็งแกร่งใหม่ ๆ ให้กับองค์กร และเตรียมรับมือกับโลกในยุค Digital Transformation หรือยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Transformation อย่าง มร. มาซาโตะ มิยามารุ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจ บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง จำกัด ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับ Digital Transformation ไว้อย่างน่าสนใจว่า องค์กรต่าง ๆ มีความจำเป็นต้องเร่งหาวิธีนำข้อมูลดิจิทัลเข้ามาปรับใช้ให้เร็วที่สุด เพื่อสร้าง Digital Value หรือสร้างคุณค่าด้วยเทคโนโลยีให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กรให้มากยิ่งขึ้น ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือบริษัทผู้นำทางด้านเทคโนโลยีทั้งหลาย เช่น กูเกิล, อเมซอน, เฟซบุ๊ก ฯลฯ และอีกหลายบริษัทที่กำลังทยอยเติบโตขึ้นมา ต่างก็มีจุดเด่นที่คล้ายคลึงกัน นั่นคือการสร้าง Digital Values ให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กรได้อย่างลงตัว

มร. มาซาโตะ มิยามารุ นิยามคำว่า Digital Values ว่าเป็นการค้นหาจุดเด่น หรือคุณค่า (Value) ขององค์กรที่เกิดจากการเชื่อมต่อสิ่งต่าง ๆ ผ่านระบบดิจิทัล ซึ่งสิ่งสำคัญของ Digital Values ประกอบด้วย

  1. มีการเชื่อมต่อกันระหว่างวัตถุที่จับต้องได้ กับโลกไซเบอร์
  2. มีการเชื่อมต่อข้อมูลบนโลกออนไลน์เพื่อทำให้สามารถทำนายสถานการณ์ต่าง ๆ ล่วงหน้าได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
  3. มีการเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรอย่างทั่วถึงและไร้ขีดจำกัด

“การมี Digital Values ทำให้องค์กรต่าง ๆ ไม่เพียงแต่สร้างรูปแบบธุรกิจแบบใหม่ได้สำเร็จเท่านั้น แต่ยังสามารถกุมอำนาจในการแข่งขันด้านธุรกิจเอาไว้ได้ทั้งหมด ขณะที่ผู้เล่นหน้าเดิมต่างพบว่าธุรกิจของตนเองเริ่มสั่นคลอน และตระหนักว่าอำนาจในการแข่งขันนั้นได้เปลี่ยนมือไปสู่สิ่งที่พวกเขาไม่สามารถควบคุมได้อีกต่อไป จากความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ พบว่ามีผู้บริหารบริษัทญี่ปุ่นจำนวนมากอยากเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของตัวเอง โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ ในส่วนบริษัทเอบีม สิ่งแรกที่บริษัทแนะนำลูกค้าคือการชี้ให้ลูกค้าเห็นเป้าหมายในโลกดิจิทัลร่วมกันกับบริษัท และพร้อมสร้าง “Value” นี้ไปพร้อมกันกับเรา” มร.มาซาโตะ มิยามารุกล่าวถึงหัวใจสำคัญของที่ปรึกษาที่ต้องร่วมกันค้นหาไปกับลูกค้า

ยกตัวอย่างเช่น หากมีบริษัทที่ต้องการทำ Digital Transformation เพื่อรักษาจุดแข็งและคงความสามารถในการแข่งขันไว้ สิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็คือ การเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ภายในองค์กร และสิ่งที่จะต้องระวังก็คือ ถึงแม้ว่าบริษัทจะปรับตัวแล้วก็ตาม แต่ก็มิอาจสามารถวางใจได้ทีเดียว เพราะในยุคของ Digital Transformation นั้น จุดแข็งของบริษัทที่เคยใช้ได้อย่างดีในอดีตอาจใช้ไม่ได้กับคู่แข่งที่เข้ามาใหม่อีกต่อไป และที่สำคัญบริษัทไม่สามารถรู้ได้เลยว่าคู่แข่งใหม่ที่จะเข้ามาทำลายธุรกิจของบริษัทนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไร

เป้าหมายของการทำ Digital Transformation ที่แท้จริง คือ “การสร้างความสามารถในการแข่งขันรูปแบบใหม่” ให้กับบริษัท โดยใช้ Digital Values เป็นส่วนเสริมสำคัญ ธุรกิจที่จะทำเช่นนี้ได้ จะต้องกำหนดนิยามของ Values ที่บริษัทจะมอบให้กับลูกค้าใหม่ด้วย ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างแท้จริงในการทำ Digital Transformation

ABeam Ecosystem ของบริษัทเอบีม คอนซัลติ้งได้รับการพัฒนาภายใต้แนวคิด Connected Enterprise ที่ทำให้บริษัทสามารถสร้าง Digital Values ผ่านการเชื่อมต่อสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน ซึ่งการมีแพลตฟอร์มนั้น สามารถช่วยสร้าง Digital Values เพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยไม่ถูกปัจจัยต่าง ๆ อย่างเช่นทรัพยากรหรือประสบการณ์ของลูกค้า มาเป็นข้อจำกัดความสามารถในการพัฒนาอีกด้วย ในการสนับสนุนการทำ Digital Transformation นั้น บริษัทเอบีม คอนซัลติ้ง ยังสนับสนุนให้ลูกค้าสร้างระบบนิเวศน์ด้านนวัตกรรมดิจิทัลให้เกิดขึ้นภายในองค์กรของตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ ซึ่งระบบนิเวศน์ภายในองค์กรของลูกค้านั้น ประกอบด้วย

  1. การค้นหา Digital Values ขององค์กร
  2. การกำหนดโครงสร้างและรูปแบบของ Digital Values
  3. การสร้างโมเดลธุรกิจจาก Digital Values
  4. การสร้างพื้นฐานของ Digital Values ขององค์กร (ประโยชน์ของการทำ Digital Transformation) ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อผ่านการทำขั้นตอนที่ 1 – 3

ในกระบวนการสร้างนวัตกรรมตามขั้นตอนที่ 1 – 3 นั้น บริษัทเอบีม คอนซัลติ้ง มีการนำแนวทางการปฏิบัติในรูปแบบใหม่ๆ เช่น Design Thinking และ Lean Start-ups มาใช้ร่วมด้วย ส่วนจะใช้แนวทางแบบใดบ้างนั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะเด่นของแต่ละองค์กรเป็นสำคัญ และเมื่อได้พื้นฐานของสิ่งที่องค์กรให้คุณค่าในข้อ 4 (พื้นฐานของ Digital Values) มาแล้ว การนำไปปรับใช้นั้น ก็จะมีระบบที่เป็นมาตรฐานมาช่วยปรับให้การประยุกต์ใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Digital Transformation คือกิจกรรมที่นำ Digital Values มาใช้สร้างนวัตกรรม และนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ จากเหตุผลนี้เอง การทำ Digital Transformation จึงเริ่มจากการให้ลูกค้าบอกเล่าถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องการจะทำ (Jobs) ให้สำเร็จออกมาเป็นเป้าหมายก่อน  และเพื่อให้สอดคล้องกัน บริษัทเอบีม คอนซัลติ้ง จะเน้นการใช้ Digital Transformation ทีเหมาะสมในการขับเคลื่อน เพื่อตอบสนองในสิ่งที่ลูกค้าต้องการและก่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างสูงสุด มร. มาซาโตะกล่าวปิดท้าย

 

Tagged