กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต จับมือพันธมิตรภาครัฐ และเอกชน สานต่อกิจกรรมใหญ่ “Save Our Sea ปีที่ 2” ย้ำนโยบายหลักด้าน Climate Change & Biodiversity

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ในฐานะผู้นำด้านบริษัทประ […]

Continue Reading

เครือสยามไบโอไซเอนซ์ จัดกิจกรรมตู้ยาชุมชน มอบชุดยาสามัญประจำบ้านแก่ผู้ป่วยในโครงการราษฎรสุขใจฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา

เครือสยามไบโอไซเอนซ์ จัดกิจกรรม ตู้ยาชุมชน มอบชุดยาสามั […]

Continue Reading

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จับมือพันธมิตรหลายภาคส่วน ชวนคนพิการ-ไม่พิการร่วมงาน “วิ่งด้วยกัน RUN2GETHER 10 YEARS of 2GETHERNESS” งานใหญ่ประจำปี 2024

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ยังคงมุ […]

Continue Reading