องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ได้รับรางวัล องค์กรคนดี โดยคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ได้รับรางวัล องค์กรคนด […]

Continue Reading