องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ได้รับรางวัล องค์กรคนดี โดยคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา

Agri Report

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ได้รับรางวัล องค์กรคนดี (สร้างคนดีในองค์กร ให้มีคุณธรรม และจริยธรรม) โดยคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ซึ่งถือได้ว่าเป็นเกียรติแก่องค์กรอย่างยิ่ง