เคทีซีจับมือศูนย์จักษุและเลสิก รพ.กรุงเทพ เปิดเวทีเสวนา ปลุกกระแสปัญหาสุขภาพตาต้องรักษา ภัยเงียบของคนไทยทุกช่วงวัย

Life Style

เคทีซีร่วมกับศูนย์จักษุและศูนย์เลสิก โรงพยาบาลกรุงเทพ จัดเสวนาปันความรู้ในหัวข้อ “เช็คความเสื่อม รู้ก่อนเสี่ยง ไขข้อข้องใจแบบเจาะลึกเกี่ยวกับสุขภาพตา” รู้เท่าทันอันตรายของปัญหาสายตา ชี้แนวโน้มปัญหาสุขภาพตาในวัยเด็กสูงขึ้น แก้ไขได้ก่อนสายเกินไป พร้อมเผยโฉมศูนย์จักษุและศูนย์เลสิกแห่งใหม่ ซึ่งโรงพยาบาลกรุงเทพยกระดับเป็นศูนย์รักษาโรคเฉพาะทางที่เกี่ยวกับตา พร้อมนวัตกรรรมเทคโนโลยีครบครันและจักษุแพทย์ผู้ชำนาญการ และทีมสหสาขาวิชาชีพ 80 ท่าน ให้บริการดูแลรักษาสุขภาพดวงตา

พญ.ธารินี เสงี่ยมพรพาณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์จักษุและศูนย์เลสิก โรงพยาบาลกรุงเทพ กล่าวว่า “จากสถิติผู้ป่วยมาขอรับคำปรึกษาและเข้ารับการรักษาปัญหาทางสายตาที่โรงพยาบาลกรุงเทพ มีจำนวนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเห็นได้ชัด ในปี 2567 มีผู้เข้ารับการบริการประมาณ 200 คนต่อวัน และปีนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 10% โรงพยาบาลกรุงเทพจึงได้ปรับโฉมศูนย์จักษุและศูนย์เลสิกขึ้นใหม่ เพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยเฉพาะทางตาที่มากขึ้น โดยให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาภาวะความผิดปกติทางตาสำหรับผู้ป่วยทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นโรคตาทั่วไปหรือโรคทางตาที่ซับซ้อน ทางศูนย์ฯ พร้อมแก้ไขทุกปัญหา รวมทั้งปัญหาด้านสายตา ทั้งสายตาสั้น สายตายาวโดยกำเนิด สายตาเอียงและสายตายาวตามอายุ โดยทีมจักษุแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางครบทุกสาขาที่มีประสบการณ์สูง ร่วมกับการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และเครื่องมือทันสมัยในการตรวจวินิจฉัยและการผ่าตัดแก้ไขสายตาทุกรูปแบบ ทั้งด้วยเลเซอร์แก้ไขสายตาหลายรูปแบบ รวมทั้งเลนส์เสริม ICL โดยที่ผ่านมาให้บริการผ่าตัดแก้ไขปัญหาสายตามามากกว่า 3,500 ราย”

“การใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันเราใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีกันมากขึ้นทุกช่วงอายุ ล้วนส่งผลกระทบต่อสายตามากขึ้น ที่ศูนย์จักษุและศูนย์เลสิก พร้อมดูแลรักษาผู้มีปัญหาสุขภาพตาทุกช่วงวัย เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นหรือวัยทำงานด้วยการต้องใช้จอโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานานจะพบปัญหาสายตาสั้น ตาแห้ง ต้อลม ต้อเนื้อ หรือตาล้า ต่อมาในวัยราว 40 ปี มีปัญหาสายตายาวตามวัยจะพบปัญหาในเรื่องต้อกระจก ต้อหิน ได้มากขึ้น รวมไปถึงโรคตาที่เกิดจากเบาหวานหรือจอตาเสื่อม ที่ศูนย์จักษุและศูนย์เลสิกมีจักษุแพทย์เฉพาะทางเช่น ผ่าตัดแก้ไขจอประสาทตา ม่านตาอักเสบ ศัลยกรรมจักษุตกแต่ง โรคตาเด็กและกล้ามเนื้อตา การวัดสายตาประกอบแว่นด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือในการตรวจวิเคราะห์ดวงตาเชิงลึกครบครันด้วยเลเซอร์รักษาโรคตาและเครื่องมือผ่าตัดที่ได้มาตรฐาน เพื่อดูแลรักษาดวงตาของผู้มารับการรักษาให้มีสุขภาพดีแบบองค์รวม”

“นอกจากมาตรฐานการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพให้ความสำคัญแล้ว ยังได้ปรับโฉมใหม่ของศูนย์จักษุและศูนย์เลสิกในรูปแบบสมาร์ท เซอร์วิส (Smart Services) ทั้งแนวคิดการออกแบบสภาพแวดล้อมที่สร้างสรรค์เพื่อบรรยากาศผ่อนคลาย เพื่อให้เข้าถึงการบริการดูแลรักษาอย่างเป็นสัดส่วน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน โดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของ ผู้มาใช้บริการ เช่น โซนพบแพทย์ โซนเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ โซนนั่งรอ โซนห้องหยอดตา เป็นต้น เรามุ่งเน้นการรักษาแบบองค์รวมและดูแลปัญหาสายตาในทุกช่วงอายุ เพราะเราอยากให้ทุกคนมีสุขภาพตาที่ดี มองคมชัด รวมถึงใช้ชีวิตประจำวันและทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบายด้วยความมั่นใจ แม้ว่าโรคบางอย่างอาจจะมีความยากที่ซับซ้อนในการรักษา เราก็มีทีมจักษุแพทย์เฉพาะทางที่สามารถร่วมกันวางแผนในการรักษา อีกทั้งมีทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกันดูแลแบบองค์รวม”

พญ.ฐิดานันท์ รัตนธรรม จักษุแพทย์ผู้ชำนาญการด้านกระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตาโรงพยาบาลกรุงเทพ กล่าวว่า “การแก้ไขปัญหาสายตาสั้น ยาว เอียงหรือยาวตามอายุ ปัจจุบันมีเทคนิคและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ช่วยคืนความคมชัด ด้วยมาตรฐานโรงพยาบาลกรุงเทพ หัตถการต่างๆ ทำในห้องควบคุมอุณหภูมิความชื้นและระบบปลอดเชื้อด้วยมาตรฐาน JCI ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก จักษุแพทย์จะคัดสรรเทคโนโลยีเฉพาะบุคคล เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็น ReLEx Smile หรือเลเซอร์ปรับความโค้งกระจกตา ใช้แก้ไขสายตาสั้นและเอียงแบบแผลเล็กเพียง 2 – 4 มิลลิเมตร โดยไม่มีการเปิดฝากระจกตา คงความแข็งแรงของกระจกตาได้ดี ตาแห้งน้อย รวดเร็ว ปลอดภัยและเบาสบาย ดวงตาขณะผ่าตัด FemtoLasik หรือเลสิกไร้ใบมีด ใช้แก้ไขสายตาสั้น-ยาวแต่กำเนิดและเอียง ด้วยเลเซอร์ทุกขั้นตอน รวดเร็ว ปลอดภัย”

“สำหรับเทคนิคที่ทำให้โรงพยาบาลกรุงเทพแตกต่างจากที่อื่น คือ FemtoLasik Presbyond หรือเลสิกไร้ใบมีด ใช้แก้ไขสายตายาวที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเพ่งและเลนส์แก้วตาที่เสื่อมตามอายุ Presbyond เป็นการใช้เลเซอร์ปรับโค้งกระจกตาด้วยโปรไฟล์เลเซอร์ที่ทำให้มองได้หลายระยะ ทั้งไกล กลาง ใกล้ (increased depth of focus) ช่วยให้มีระยะการมองเห็นที่ดีขึ้น ซึ่งจักษุแพทย์ของเรามีประสบการณ์การทำ Presbyond มากว่า 10 ปี มีผู้เข้ารับการผ่าตัดมากกว่า 1,000 ดวงตา และเลนส์เสริม ICL นวัตกรรมใหม่สำหรับผู้มีค่าสายตาสั้น เอียง สามารถแก้ไขสายตาสั้นได้ถึง 1,800 สายตาเอียงได้ถึง 600 โดยไม่ทำให้กระจกตาบางลง และยังมีแผลขนาดเล็ก ตาไม่แห้ง มองเห็นคมชัดแม้ในเวลากลางคืน”

นางสาวสิรีรัตน์ คอวนิช ผู้บริหารสูงสุด ฝ่ายการตลาดบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เผยว่า “จากพฤติกรรมการใช้จ่ายของสมาชิกบัตรเคทีซี ทำให้เราได้เห็นแนวโน้มการใช้จ่ายในหมวดสุขภาพและความงามมีสัดส่วนที่เพื่มขึ้นเรื่อยๆ โดยในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา ทั้งหมวดโรงพยาบาล ความงาม ฟิตเนส กีฬา เติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญถึง 14% หรือสมาชิกมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเคทีซีเฉลี่ย 5 ครั้งต่อคนต่อปี โดยยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอยศูนย์วิจัย) เติบโตสูงกว่า 30%”

“ปัจจุบันการพบแพทย์เพื่อแก้ไขความบกพร่องและความสวยงามแทบจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวโยงกัน โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพตาที่เป็นภัยเงียบ ซึ่งอาจจะรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน แต่ด้วยนวัตกรรมการรักษาวันนี้พัฒนาไปไกล การรักษากับสถานพยาบาลชั้นนำที่มีมาตรฐานและแพทย์ผู้ชำนาญการที่มีประสบการณ์สูง แผลหายไวไม่ต้องพักรักษาตัวนาน จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้ผู้ป่วยกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องตัว เคทีซีจึงได้จับมือกับศูนย์จักษุและเลสิก โรงพยาบาลกรุงเทพ ออกแบบสิทธิพิเศษเพื่อมอบให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี และสมาชิกบัตรกดเงินสด “เคทีซี พราว” ที่ใช้บริการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องของสายตา ณ ศูนย์จักษุและเลสิก โรงพยาบาลกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้ 1. แพ็กเกจเลสิกไร้ใบมีดแผลเล็ก ReLEx Smile 2 ตา ราคาพิเศษ 85,000 บาท (ปกติ 88,000 บาท) 2. แพ็กเกจผ่าตัดใส่เลนส์เสริม (ICL) รักษาภาวะสายตาสั้นตั้งแต่ 450 ขึ้นไป 1 ตา ราคาพิเศษ 95,000 บาท (ปกติ 98,000 บาท) 3. แพ็กเกจผ่าตัดใส่เลนส์เสริม (ICL) รักษาภาวะสายตาสั้นไม่เกิน 450 สำหรับ 1 ตา ราคาพิเศษ 90,000 บาท (ปกติ 93,000 บาท) 4. แพ็กเกจตรวจตาและจอประสาทตาอย่างละเอียด ราคาพิเศษ 4,000 บาท (ปกติ 5,800 บาท) พร้อมรับเครดิตเงินคืนไม่จำกัดตลอดรายการ เมื่อมียอดใช้จ่ายแบบเต็มจำนวนตามกำหนด