ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมยินดีเคทีซีได้รับเลือกเข้า ดัชนี SET 50

Society

เมื่อเร็วๆ นี้ นายระเฑียร ศรีมงคล (กลางซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ให้การต้อนรับ นายอำนวย จิรมหาโภคา (กลางขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้ากลุ่มงา นการตลาดผู้ออกหลักทรัพย์ 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ให้เกียรติมาร่วมแสดงความยิน ดีในโอกาสที่หุ้นเคทีซี (KTC) ได้รับเลือกเข้าอยู่ใน SET 50 Index ซึ่งเป็นดัชนีราคาหุ้นที่ใช้แสด งระดับและความเคลื่อนไหวของราคา หุ้นสามัญ 50 ตัวที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูง รวมทั้งมีสภาพคล่องในการซื้อขาย สูงอย่างสม่ำเสมอ และมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยผ่ านเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ ไตรมาสแรกของปี 2561 เคทีซีมีกำไรสุทธิ 1,209 ล้านบาท และมีฐานสมาชิกบัตรเครดิตและสิน เชื่อบุคคลรวม 3 ล้านบัญชี