ไทยพาณิชย์ ร่วมถอดบทเรียนผู้นำดิจิทัลแบงก์ นำ AI เสริมขีดความสามารถให้กับธุรกิจและลูกค้า ในงานประชุม The Digital Banker’s South East Asia 2024

Banking

นางปิติพร พนาภัทร์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Digital Business ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ พร้อมแชร์ประสบการณ์ในฐานะผู้นำดิจิทัลแบงก์ ดึงเทคโนโลยี AI เสริมขีดความสามารถให้กับธุรกิจและลูกค้า ภายใต้หัวข้อ “Unlock growth: How Digital Finance is Empowering Businesses and Customers” ตอกย้ำความสำเร็จในการดำเนินกลยุทธ์ “Digital Bank with Human Touch” โดยนำ AI มาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เชื่อมโยงบริการ และยกระดับกระบวนการทำงานแบบครบวงจร เพื่อมอบประสบการณ์ดิจิทัลแบงก์แบบเต็มรูปแบบ พร้อมมุ่งสู่การเป็น AI-First Bank ในงานประชุม The Digital Banker’s South East Asia 2024 จัดโดย The Digital Banker ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ในประเทศไทย เพื่อเจาะลึกเทรนด์การนำเทคโนโลยี AI มาเป็นหัวใจของการเงินในภูมิภาคเอเชีย