SME D Bank ร่วมแสดงความยินดีกรรมการผู้จัดการคนใหม่ SAM

Banking

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM ให้การต้อนรับ นายประสิชฌ์ วีระศิลป์ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการคนใหม่ของ SAM เป็นวันแรก