EXIM BANK จัดอบรมส่งเสริมการค้าผ่านแพลตฟอร์ม Alibaba.com พัฒนาศักยภาพ SMEs ไทยให้ส่งออกได้อย่างมั่นใจ

Banking

นางสาวดรัสวันต์ ชูวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมกับนายกรพงศ์ นวลสนิท ผู้จัดการฝ่ายช่องทางและรายได้ Alibaba.com เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “The Road to Global E-Commerce” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ SMEs ไทยให้ขยายธุรกิจสู่การค้าออนไลน์ระดับโลกผ่านแพลตฟอร์ม Alibaba.com ได้อย่างมั่นใจ โดยเติมความรู้เกี่ยวกับแพลตฟอร์ม เทรนด์การค้าออนไลน์ เทคนิคปิดการขาย วิเคราะห์ข้อมูลหน้าร้าน และการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านการเงินและการป้องกันเสี่ยงทางการค้า ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่