คณะผู้บริหาร SAM ร่วมแสดงความยินดีกรรมการผู้จัดการคนใหม่

Banking

นางพวงทิพย์ ปรมาพจน์ ประธานกรรมการ พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีแก่ นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ คนใหม่ของ SAM โดยมี นางสิรินารถ แน่งอนงค์, นายสุรงค์ สุวรรณวานิช, นายสุโชค พิมลกิตติกุล, นางศิริใจ เอกนันท์ และนางสาวลดาพร มหาโภคา ร่วมให้การต้อนรับ ณ ชั้น 30 บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM) เมื่อเร็วๆ นี้