สสว.ติดอาวุธ SME พัฒนา SME Knowledge Center เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ พร้อมก้าวสู่ความเป็น Modernization

Industrial

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการดำเนินงานพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ได้จัดงานแถลงข่าวงานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME หรือ Knowledge Center ประจำปี 2562 และสัมมนาในหัวข้อ “SMEs : Speed Up to the New Game” เพื่อต่อยอดความเข้าใจและเพิ่มศักยภาพของ SME ให้ก้าวสู่ความสำเร็จท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกยุคดิจิทัลโดยมี นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมเชิญ วิทยากรระดับประเทศ ได้แก่ นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด, นายโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ ประธานอำนวยการบริหาร และที่ปรึกษาแบรนด์อาวุโส บริษัท ยังก์ แอนด์ รูบิแคม จำกัด และนายอริยะ พนมยงค์ กรรมการผู้จัดการ LINE ประเทศไทย ที่จะมาชี้ทางให้ SME Speed up พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปด้วยกัน ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์บอลรูม A-B โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล กล่าวว่า ในฐานะหน่วยงานหลักในการดำเนินงานพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs มาโดยตลอด สสว. จึงอยากจะติดอาวุธ ให้ SME ไทย ก้าวไปสู่ความทันสมัย Modernization ด้วย “SPEED” หรือกลยุทธ์ 5 หลักปฏิบัติ คือ S – SMART ฉลาดรอบรู้ P – Proactive ทำงานในเชิงรุก E – Efficiency ทำงานมีประสิทธิภาพ E – Exclusive มีความพิเศษเฉพาะตัว และ D – Digitalization ปรับกระบวนการทำงานสู่ระบบดิจิทัล เพราะในปัจจุบันทิศทางกระแสโลกชัดเจนว่าเทคโนโลยีไปเร็วกว่าความเป็นจริงเชิงธุรกิจ สมัยก่อนแข่งกับร้านค้าใกล้เรือนเคียง แต่สมัยนี้แข่งกับคนอื่น ๆ ที่อยู่บนแพลตฟอร์มดิจิทัล จึงสมควรที่จะเร่งตัวเอง ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งของการปรับเปลี่ยนตัวเอง ที่จะกระตุ้นให้ทันการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะด้านเทคโนโลยี การแข่งขัน องค์ความรู้ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดและการแข่งขัน

ทั้งนี้ การดำเนินงานของ SME Knowledge Center จะดำเนินการแบบองค์รวมทั้งแบบออนไลน์ ที่กลุ่มผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงได้ง่าย ควบคู่ไปกับการลงพื้นที่ดำเนินการอบรมความรู้แก่ผู้ประกอบทั่วประเทศ อย่างน้อย 4,000 ราย จำนวน 21 ครั้ง แบ่งเป็น 6 เขตทั่วประเทศ คือภาคเหนือ อาทิ เชียงใหม่ เชียงราย อุตรดิตถ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ขอนแก่น หนองคาย นครราชสีมา อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันตก ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี ภาคใต้ ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และภาคกลาง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร อยุธยา สุพรรณบุรี นครสวรรค์ พิษณุโลก