สมาชิกไทยประกันชีวิต INFINITE รับฟรี บริการห้องรับรองพิเศษ สนามบินภายในประเทศและต่างประเทศ

Marketing

 

สมาชิกไทยประกันชีวิต INFINITE ระดับ Platinum สามารถเลือกรับได้ 3 สิทธิ์ / ปี
สมาชิกไทยประกันชีวิต INFINITE ระดับ Gold สามารถเลือกรับได้ 2 สิทธิ์ / ปี
สมาชิกไทยประกันชีวิต INFINITE ระดับ Silver สามารถเลือกรับได้ 1 สิทธิ์ / ปี

ลูกค้าไทยประกันชีวิตสามารถติดตามสิทธิพิเศษ และกิจกรรมดี ๆ จากไทยประกันชีวิต Privilege รวมถึงบริการพิเศษอีกมากมาย ได้ที่เว็บไซต์ www.thailife.com/privilege หรือ แอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต