ถอดรหัส 3Cs ของ ซี-วิท (C-vitt) เดินหน้าสู่เป้าหมายเด็กไทยสุขภาพดีทั้งกายและใจ (Healthy Body & Mind) แบบยั่งยืน

Marketing

“จิตใจที่แจ่มใสย่อมมาจากร่างกายที่แข็งแรง” คือแนวคิดสำคัญ ของ ซี-วิท (C-vitt) ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท เฮ้าส์ โอสถสภา ฟู้ดส์ จำกัด ได้ดำเนินโครงการ “C-vitt สู่อนาคตที่สดใส ไปด้วยกัน” ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 จากวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจที่ต้องการให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรงและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างง่ายๆ และสะดวกสบาย ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์เสริมสร้างประโยชน์ทางโภชนาการที่สำคัญต่อร่างกายในรูปแบบที่ง่ายต่อการบริโภค รสชาติอร่อย และเหมาะสำหรับทุกคน สู่ความตั้งใจที่จะทำโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลของประเทศไทยได้เติบโตอย่างแข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

มร.โอซามุ โซมะ ประธานบริหาร บริษัท เฮ้าส์ โอสถสภา ฟู้ดส์ จำกัด กล่าวว่า โครงการ “C-vitt สู่อนาคตที่สดใส ไปด้วยกัน” เริ่มต้นจากซี-วิท มีความตั้งใจที่จะทำโครงการเพื่อให้เด็กไทยมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยและมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ และดำเนินการสำเร็จไปด้วยดีในปีที่ผ่านมากับภารกิจมอบ เครื่องดื่มวิตามินซี ซี-วิท มินิ เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันให้เด็ก ๆ ได้มีร่างกายที่แข็งแรง เพราะ ซี-วิท เชื่อมั่นว่าการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจะนำไปสู่การมีสุขภาพจิตใจที่ดีตามมา

จากการดำเนินงานร่วมกับทั้งสองมูลนิธิทำให้ทราบว่าประเทศไทยยังมีเด็กอีกเป็นจำนวนมากที่ประสบปัญหาด้านโภชนาการ ไม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอตามความต้องการของช่วงวัย จากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปัญหาความยากจน ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสารอาหาร เป็นต้น ทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพและส่งผลถึงสภาพอารมณ์และสภาพจิตใจที่ไม่แข็งแรงตามมา ดังนั้น ซี-วิท จึงมุ่งมั่นให้โครงการที่จัดขึ้นในปีนี้และในปีต่อๆ ไป มีส่วนช่วยในการพัฒนาสุขภาพร่างกายและจิตใจของเด็ก ๆ อย่างยั่งยืน โดยโครงการ “C-vitt สู่อนาคตที่สดใส ไปด้วยกัน” ได้วางแนวทางสำหรับการเดินหน้าสู่เป้าหมายเด็กไทยมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ (Healthy Body & Mind) ด้วยแนวคิด 3Cs ได้แก่ Collaboration – Consistency – Community

Collaboration การสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร ที่มีแนวคิด มุ่งมั่นส่งเสริมด้านสุขภาพให้กับเด็ก ๆ ในพื้นที่ห่างไกล เช่นเดียวกันอย่างมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยและมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ที่ช่วยให้ ซี-วิท สามารถกระจายเครื่องดื่มซี-วิท มินิ ไปถึงมือเด็ก ๆ ได้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ โดยในปี 2565 ซี-วิท ได้ทำการมอบเครื่องดื่ม ซี-วิท มินิ จำนวน 1 ล้านกล่องให้เด็ก ๆ กว่า 47,000 คน และในปี 2566 นี้ ได้ทำการมอบเพิ่มขึ้นเป็น 1.2 ล้านกล่องเพื่อให้เด็กกว่า 50,000 คน

Consistency การดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ โดยในปีที่ 2 ของการดำเนินการนี้ นอกจากการส่งมอบผลิตภัณฑ์ ซี-วิท ไปยังเด็ก ๆ ทั่วประเทศให้ได้มากที่สุดเช่นเดียวกับปีที่แล้ว ซี-วิท ยังได้เพิ่มโครงการเชิงคุณภาพขึ้น ด้วยการมอบ ซี-วิท มินิ ให้ได้ดื่มเป็นประจำทุกวัน ระยะเวลา 1 ปี เพื่อให้เห็นผลเชิงสุขภาพทางร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงขึ้นอย่างชัดเจน โดยนำร่องกับนักเรียน 900 คน ใน 9 โรงเรียนพื้นที่ห่างไกล ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำหอม จังหวัดตาก, โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง จังหวัดพิษณุโลก, โรงเรียนบ้านจานบัว จังหวัดศรีสะเกษ, โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง จังหวัดศรีสะเกษ, โรงเรียนนาสนาดก์ จังหวัดจันทบุรี, โรงเรียนบ้านแหลมสัก จังหวัดกระบี่, โรงเรียนวัดโคกพิกุล จังหวัดนครศรีธรรมราช, โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง จังหวัดเพชรบุรี และโรงเรียนแก่งกระจานพิทยาคม จังหวัดเพชรบุรี” และได้วางแผนงานว่าจะดำเนินโครงการนี้ไปอย่างต่อเนื่อง

และสุดท้ายคือ Community นอกจากการมอบผลิตภัณฑ์ ซี-วิท มินิ ให้กับเด็ก ๆ แล้ว ซี-วิท ยังได้จัดกิจกรรมให้พนักงาน ซี-วิท ลงพื้นที่กับเด็ก ๆ ในโรงเรียนห่างไกล เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิตามินซีที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย แหล่งวิตามินซีที่สามารถหาได้ใกล้ตัว ผ่านการเล่นเกมอย่างสนุกสนาน ซึ่งนอกจากความสนุก และความแข็งแรงแล้ว ความรู้ที่ได้รับยังสามารถนำไปแบ่งปันให้เพื่อน ครอบครัว และคนในชุมชนได้ ขณะเดียวกันพนักงานของซี-วิท ที่เข้าร่วมกิจกรรมยังได้เพลิดเพลิน และอิ่มเอมใจในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็ก ๆ มีความสุขด้วย