กอช. ร่วมกับ บมจ.ไทยประกันภัย จัดหนักเพิ่มสิทธิประโยชน์แก่สมาชิก กอช.

Insurance

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ร่วมกับ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมการเพิ่มสิทธิประโยชน์แก่สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ ให้ได้รับการดูแลด้านสวัสดิการในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมดูแลในเรื่องประกันภัย 3 รูปแบบ อาทิ แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA ในชุด “พี่ช้าง 365” แผนประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส และแผนประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า กอช. เป็นหน่วยงานของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้ประชาชนที่เป็นแรงงานนอกระบบที่ไม่มีสวัสดิการใดๆ จากรัฐ ได้มีเงินบำนาญไว้ใช้หลังเกษียณ พร้อมขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของชาติ ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน

โดย กอช. ได้ร่วมมือกับ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในการสนับสนุนและส่งเสริมการออมเงินแก่สมาชิก กอช. ให้ได้รับการดูแลด้านสวัสดิการรองรับต่อสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมดูแลในเรื่องประกันภัย เพื่อคุ้มครองสมาชิกครอบคลุมตลอด 1 ปี ได้แก่ แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA คุ้มครองระยะเวลา 1 ปี ในชุด “พี่ช้าง 365”, แผนประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส และแผนประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส ซึ่งสมาชิก กอช. ที่จะรับประกันดังกล่าวจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขของ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ กอช. ยังมีสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมให้สมาชิกอีกหลากหลายรูปแบบ ทั้งการจัดโปรโมชันส่งเสริมการออมเงินสะสมเต็มจำนวน 13,200 บาท จะได้รับของที่ระลึก กระเป๋าเดินทางพับได้ โดย กอช. จะจัดส่งให้สมาชิกถึงบ้าน ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในรายละเอียดการสมัคร และกิจกรรมอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ สำหรับสมาชิก กอช. อีกมากมาย

ด้าน ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยที่เป็นแรงงานนอกระบบได้มีเงินออมไว้ใช้หลังอายุ 60 ปี พร้อมทั้งมอบสิทธิประโยชน์แก่สมาชิก กอช. ได้รับความคุ้มครองประกันภัยให้สมาชิกได้เลือกความคุ้มครองตามต้องการ อาทิ แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA ในชุด “พี่ช้าง 365” เพียง 365 บาทต่อปี ได้รับวงเงินคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร 50,000 บาท คุ้มครองค่าปลงศพ 20,000 บาท คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 5,000 บาท ในส่วนของแผนประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส และแผนประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส สมาชิกจะได้รับสิทธิเงินสนับสนุนการออมสูงสุด 20% ของเบี้ยประกันสุทธิ โดยการโอนเป็นเงินออมสะสมเข้าบัญชีสมาชิกของ กอช. ซึ่งสมาชิก กอช. ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นี้

โครงการนี้เป็นการต่อยอดจาก บริษัท เครืออาคเนย์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงในการส่งเสริมการออมของสมาชิก กอช. ผ่านผลิตภัณฑ์ประกันภัยเมื่อปี 2562 ที่ผ่านมา โดยในปีนี้ บมจ.ไทยประกัน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการออมเงินเพื่อวัยเกษียณกับ กอช. จึงได้มีโครงการต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กอช. และ บมจ. ไทยประกันภัย จะร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมดีๆ แบบนี้ในโอกาสต่อไป

นางสาวจารุลักษณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสมาชิก กอช. สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “กอช” เพื่อสมัครสมาชิก ดูข้อมูลบัญชีเงินออม และใช้ตรวจสอบสิทธิการสมัครสมาชิกได้ ทั้งระบบ iOS และ Android หรือที่ www.nsf.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม 02-049-9000 สามารถสมัครสมาชิกและรับบริการอื่นๆ ของ กอช. ได้ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน ธนาคารของรัฐทั้ง 4 แห่ง ธ.ก.ส. ธอส. ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา และเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ