รถจักรยานยนต์เก่า ทำประกันภัยออนไลน์ได้ มีความคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

Insurance

เมื่อมีผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน แล้วรถคันที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุมีประกันภัย พ.ร.บ.ไม่ว่าจะเป็น “รถใหม่หรือรถเก่า” รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ผู้ประสบภัยจากรถทุกคนจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

หน้าที่เจ้าของรถทุกคัน ไม่ว่าจะรถใหม่หรือรถเก่า ต้องไม่ลืมทำประกันภัย พ.ร.บ. เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ผู้ประสบภัยจากรถทุกคนก็จะได้รับการคุ้มครองทันที สำหรับรถเก่า (ไม่มีเล่มทะเบียน) แต่รถยังใช้งานได้อยู่ ใช้ไปไร่ ไปสวน ก็ต้องทำประกันภัย พ.ร.บ. ในตอนนี้เจ้าของรถจักรยานยนต์สามารถทำประกันภัย พ.ร.บ. ออนไลน์ง่ายๆ กับบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้ด้วยตนเองได้ ผ่านไลน์แอด @iRVP หรือผ่านเวปไซต์บริษัทกลางฯ ที่ www.rvp.co.th

1.ช่องทางการทำประกันภัย พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ ผ่านไลน์ @iRVP อันดับแรกให้เจ้าของรถกดเพิ่มเพื่อนในไลน์แอดที่ @iRVP จากนั้นไปที่เมนู “ซื้อ พ.ร.บ.” เลือกประเภทและขนาดเครื่องยนต์ ดูรายละเอียดความคุ้มครองตามกรมธรรม์ แล้วกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน จากนั้นถ่ายภาพหน้าบัตรประชาชนและภาพของตนเองคู่กับบัตรประชาชน พร้อมกับกรอกข้อมูลส่วนบุคคล เสร็จแล้วกดรับทราบและใส่หมายเลขโทรศัพท์ รอรับรหัส OTP ยืนยันการลงทะเบียน (โดยต้องใส่ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้อง เพราะเมื่อทำประกัน พ.ร.บ. เรียบร้อยแล้ว บริษัทกลางฯ จะส่ง SMS ไปยืนยันความคุ้มครองให้ทราบทันที ที่เบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ เพื่อยืนยันว่ารถของผู้ทำประกันภัยมีความคุ้มครองตามกฎหมายแล้ว)

เมื่อลงทะเบียนแล้ว จากนั้นให้เลือกประเภทและขนาดเครื่องยนต์อีกครั้ง พร้อมใส่ข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถ (กรณีรถเก่าไม่มีเลขทะเบียน ให้ใส่เลขตัวถัง) ที่อยู่และอีเมล์ ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วจึงกดรับทราบเพื่อยืนยันข้อมูล และชำระเงิน ซึ่งเลือกได้ 2 วิธี คือชำระผ่าน QR Code สามารถชำระผ่านแอพพลิเคชั่นของทุกธนาคาร หรือชำระผ่านโมบายแบ็งก์กิ้งของธนาคารไทยพาณิชย์ หลังจากนั้นจะได้รับกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเมนู พ.ร.บ.ของฉัน และทางอีเมล์ที่บันทึกไว้ (จะไม่ส่งทางไปรษณีย์) นำไปใช้ต่อภาษีรถประจำปีได้

2.ช่องทาง ซื้อ พ.ร.บ.ผ่านเวปไซต์บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย จำกัด ที่ www.rvp.co.th เข้าไปที่เมนู “ซื้อ พ.ร.บ.ออนไลน์” ทำการลงทะเบียนยืนยันตัวตน / (กรอกเลขตัวถังรถ) จากนั้นสแกนคิวอาร์โค๊ดชำระค่าเบี้ย และรอรับกรมธรรม์ผ่านอีเมล์ จากนั้นจะได้ SMS แจ้งได้รับความคุ้มครองจากบริษัทกลางฯ รับกรมธรรม์ผ่านอีเมล์ (จะไม่ส่งทางไปรษณีย์) และจะมีข้อความ SMS แจ้งได้รับความคุ้มครองจากบริษัทกลางฯ โดยกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับนั้น จะเป็นไฟล์ตารางกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเต็มรูป และที่สำคัญที่เจ้าของรถจักรยานยนต์ทุกคน ต้องไม่ลืม คือ รถต้องต่อภาษีประจำปีและทำประกันภัย พ.ร.บ.กันทุกปี

ถ้าหากเจ้าของรถเก่า ไม่สะดวกทำประกันภัย พ.ร.บ.ทางออนไลน์ ให้จดรายละเอียดของรถ เลขตัวถังรถ เลขทะเบียนรถ ลงในเอกสารสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ / ผู้เอาประกันภัย และไปติดต่อทำประกันภัย พ.ร.บ.ได้ที่สาขาของบริษัทกลางฯ หรือตัวแทนใกล้บ้าน ได้เช่นกัน

สอบถามการทำประกันภัย พ.ร.บ.และตรวจสอบการใช้สิทธิตามประกันภัย พ.ร.บ.ได้ที่ www.rvp.co.th หรือติดต่อ Call Center บริษัทกลางฯ โทร 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ไลน์ @iRVP