เงินติดล้อ สู้ภัยโรคระบาด จำหน่ายประกันภัยไวรัสโคโรน่า (Covid 19) ทุกสาขาทั่วประเทศ

Insurance

บริษัท เงินติดล้อ ผู้นําธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถครบวงจรจํากัด และนายหน้าประกันวินาศภัยท สาขาทั่วประเทศพร้อมให้บริการจําหน่ายประกันภัยไวรัสโคโรน่า (Covid 19) ประกันภัยที่ให้ความ คุ้มครองความเจ็บป่วยจากโรคระบาด COVID19 แบบเจอ จ่าย จบ ระยะเวลาคุ้มครอง1ปี เพื่อส่งเสริม ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความคุ้มครองจากโรคร้ายที่กําลังระบาดในขณะนี้ได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยมีแผน ประกันภัยให้ลูกค้าเลือก2แผนดังนี้

1.ค่าเบี้ยประกัน250บาท วงเงินคุ้มครอง50,000 บาท
2.ค่าเบี้ยประกัน450บาท วงเงินคุ้มครอง100,000 บาท

สําหรับผู้ที่สนใจสามารถขอคําปรึกษาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นายหน้าประกันวินาศภัยมืออาชีพที่มีใบอนุญาตถูกต้องได้ที่เงินติดล้อกว่า1,000สาขาทั ่วประเทศเยี่ยมชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีwww.ngerntidlor.com่ หรือโทร 088-088-0880 ตลอด 24 ชม.