สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน เปิดช่องทาง THAIFA Online ใหม่ จัดอบรมฟรี! ผ่าน Application ZOOM Cloud Meetings

Insurance

สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน เปิดช่องทาง THAIFA Online ใหม่ จัดอบรมฟรี! ผ่าน Application ZOOM Cloud Meetings ในหัวข้อ Work from Home?? “Style ที่ปรึกษาการเงิน” โดยวิทยากรหลักสูตร FChFP ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณมานพ รัตนะ , คุณสุรกิจ พิทักษ์ภากร และคุณสุปกาณฑ์ ปิยมาพรชัย มาเป็นวิทยากร ทั้งนี้ ได้รับการตอบรับจากสมาชิกอย่างดีเยี่ยม เข้าร่วมการอบรมกว่า 470 คน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563