LINE WEBTOON จับมือ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มุ่งส่งเสริมความรู้เยาวชนรุ่นใหม่ ต่อยอดอาชีพครีเอเตอร์ไทย ให้เติบโตในระดับสากล

IT & Start Up

LINE WEBTOON จับมือ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ส่งเสริมความรู้แก่นักศึกษาเยาวชนรุ่นใหม่ ในด้านการออกแบบผลงานการ์ตูนดิจิทัล โอกาสต่อยอดสู่เส้นทางสายอาชีพ โดยมี นายชเวจุนยอง ผู้บริหาร LINE WEBTOON ประจำภูมิภาคจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ NAVER WEBTOON LIMITED (ท่านที่ 2 จากซ้าย) และ ผศ.ดร.อรรยา สิงห์สงบ รองอธิการบดีสายวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ท่านที่ 3 จากซ้าย) เป็นผู้ลงนามความร่วมมือ พร้อมด้วย นายคิมโดยอง ผู้บริหาร LINE WEBTOON ประจำประเทศไทย NAVER WEBTOON LIMITED (ท่านที่ 1 จากซ้าย) และ รศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น ผู้ช่วยอธิการบดีสายวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ท่านที่ 4 จากซ้าย) ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธี ณ สำนักงาน LINE ประเทศไทย

โดยความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ในขั้นตอน กระบวนการออกแบบผลงานการ์ตูนดิจิทัลของนักศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อเพิ่มทักษะ ต่อยอดศักยภาพการผลิตผลงานการ์ตูนดิจิทัลของนักศึกษา ให้สามารถนำไปใช้งานได้จริงในเส้นทางสายอาชีพ ผ่านความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ กิจกรรมเวิร์คช้อปต่างๆ และโครงการสมทบอีกมากมาย โดยมีทั้งครีเอเตอร์ โปรดิวเซอร์ในแวดวงการ์ตูนดิจิทัล และทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก LINE WEBTOON มาร่วมเป็นผู้ให้ความรู้ คำแนะนำตลอดกิจกรรมสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อเป้าหมายในการผลักดันศักยภาพบุคลากรรุ่นใหม่ในวงการครีเอเตอร์ไทย พร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการ์ตูนดิจิทัลในประเทศไทย ให้เติบโตขึ้นไปอีกขั้นในระดับสากล