ธนชาตประกันภัย ส่งต่อโอกาสทางการศึกษา มอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนที่ขาดแคลน

Society

นางสุวรรณี แจ่มปรีชา Head of Branch Service Network บมจ.ธนชาตประกันภัย เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ผ่านการใช้งานจากสำนักงานของ บมจ.ธนชาตประกันภัย แต่ยังมีสภาพดี สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยได้ จำนวน 30 เครื่อง ให้กับโรงเรียนปากลำปิล็อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เพื่อสนับสนุนให้เด็กนักเรียนพัฒนาความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ โดยมี นางสาว ดาวไสว ขุนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากลำปิล็อก เป็นผู้รับมอบ