ธ.ออมสิน ช่วยเด็กหัวใจรั่วให้หายปกติ

Society

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน รับมอบพวงมาลัยแสดงความขอบคุณ จาก เด็กหญิง ขวัญยี่หวา นาลุน (น้องเนส) ตัวแทนเด็กโรคลิ้นหัวใจรั่วตั้งแต่กำเนิด ในโอกาสเข้าพบและแสดงความขอบคุณที่ธนาคารออมสินให้ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลจนหายเป็นปกติ มีชีวิตใหม่ที่สดใสสุขภาพแข็งแรง ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563

สำหรับความช่วยเหลือน้องเนสในครั้งนี้ เป็นการให้การสนับสนุนผ่านโครงการปันฝันปันยิ้ม รายการโทรทัศน์ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม (Social Enterprise) เป็นการสร้างโอกาส สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียมกัน ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาสามารถช่วยเหลือเด็กที่ป่วยเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วตั้งแต่กำเนิดให้มีชีวิตใหม่ได้แล้วร่วม 300 คน