“NAT” ปลื้ม กระแสตอบรับล้นหลาม ปิดจองซื้อหุ้น IPO เกลี้ยง เตรียมเทรด mai 15 ก.พ. นี้

Stock Report

NAT ปิดจองซื้อหุ้นไอพีโอ ปลื้มนักลงทุนให้การตอบรับดี ขายหมดเกลี้ยง 92 ล้านหุ้น เตรียมลงสนามเทรด mai 15 ก.พ. นี้ พร้อมเดินหน้าลงทุนขยายธุรกิจตามแผน APM เผยศักยภาพเติบโตสูงหลังระดมทุน FSS มั่นใจหุ้นพื้นฐานแกร่ง

นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาการเงิน บริษัท แนท แอบโซลูท เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ NAT เปิดเผยว่า NAT เตรียมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในหมวดธุรกิจเทคโนโลยี (TECH) จำนวน 92 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 5.40 บาท โดยเปิดจองซื้อหุ้นระหว่างวันที่ 8,9 และ 12 ก.พ. 67 ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนที่ให้ความเชื่อมั่นในศักยภาพการดำเนินงานของธุรกิจ

เนื่องจาก NAT มีความโดดเด่นในการนำเสนอโซลูชันด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกลุ่มลูกค้าองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี อีกทั้งบริษัทยังมีความพร้อมในการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ประกอบกับปัจจัยด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่มีแนวโน้มความต้องการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก

นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์

นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) หรือFSS ในฐานะผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ NAT กล่าวว่า NAT จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนในการเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เนื่องจากราคาที่เสนอขายไอพีโอ มีความเหมาะสม เมื่อพิจารณาถึงศักยภาพการดำเนินงานของบริษัทที่มีฐานะการเงินแข็งแกร่ง มีกระแสเงินสดที่ดี และไม่มีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน อีกทั้งมีความสามารถในการทำกำไรสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ประมาณ 15% และ อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ 8%

โดยการกำหนดราคา IPO ที่หุ้นละ 5.40 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิ (PER) 12.56 เท่า ซึ่งคำนวณจากผลประกอบการของบริษัทในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (1 ต.ค. 65- 30 ก.ย. 66) ซึ่งเท่ากับ 141.29 ล้านบาท เมื่อหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เท่ากับจำนวน 328.00 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น เท่ากับ 0.43 บาทต่อหุ้น

นายสุธี อภิชนรัตนกร

นายสุธี อภิชนรัตนกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แนท แอบโซลูท เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ NAT ผู้เชี่ยวชาญด้าน Infratech ส่วนงานโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการให้บริการด้านเทคโนโลยีครบวงจรแก่องค์กรชั้นนำของประเทศ กล่าวว่า บริษัทขอขอบคุณนักลงทุนที่ให้ความสนใจการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทำให้การเสนอขายหุ้นไอพีโอในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ซึ่งการระดมทุนในครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทสามารถขยายศักยภาพการดำเนินงาน เพื่อสร้างการเติบโตตามแผนการดำเนินงานที่ได้วางไว้

“การเสนอขายหุ้นไอพีโอให้กับนักลงทุนในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวที่สำคัญของบริษัท ที่จะสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน โดยบริษัทมีแผนการเพิ่มบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อขยายธุรกิจและการให้บริการ รองรับโอกาสการเข้ารับงานทั้งภาครัฐและเอกชนในอนาคตที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง” นายสุธี กล่าว