OR จับมือ กทพ. ร่วมศึกษาแนวทางการลงทุนเพื่อร่วมกันพัฒนาและประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์ภายในอสังหาริมทรัพย์ของการทางพิเศษ

Economic News

นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) และ นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษ (กทพ.) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการศึกษาแนวทางการลงทุนเพื่อร่วมกันพัฒนาและประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์ภายในอสังหาริมทรัพย์ของการทางพิเศษ ณ หอประชุม 0101 ชั้น 1 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม

นายดิษทัต เปิดเผยว่า ความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการร่วมกันศึกษาและพัฒนาแนวทางการลงทุน การประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์ภายในอสังหาริมทรัพย์ของการทางพิเศษ โดย OR พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนการประกอบธุรกิจภายในพื้นที่ศักยภาพ เพื่อสร้างโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ร่วมกัน นอกจากนี้ OR ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้าง New S-Curve เพื่อมุ่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งและต่อยอดธุรกิจให้หลากหลาย ความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสพัฒนาธุรกิจพื้นที่เชิงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนกลุ่มธุรกิจ Lifestyle โดยเน้นการพัฒนาธุรกิจค้าปลีกที่ยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับการพัฒนากลุ่มธุรกิจ Mobility เพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที

นายสุรเชษฐ์ กล่าวว่า การลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ระหว่าง กทพ. และบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) ในวันนี้ เป็นการร่วมกันพัฒนา และประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์ รวมถึงร่วมมือ สนับสนุน และแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อแสวงหาโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจอื่น ๆ จากทรัพย์สินของทั้งสองฝ่าย เพื่อให้การศึกษาดังกล่าวสามารถพิสูจน์ผลสัมฤทธิ์และความเป็นไปได้ ในการใช้งานจริงในพื้นที่อสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ของ กทพ. ตามที่คณะทำงานของทั้งสองฝ่ายจะกำหนดร่วมกัน ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจอื่น ๆ จากทรัพย์สินของทั้งสองฝ่าย เผยแพร่ความร่วมมือดำเนินงานสู่สาธารณะ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ในอนาคตต่อไป

ความร่วมมือครั้งนี้ ยังสอดคล้องกับแนวทางเพื่อการบรรลุอนาคตที่ยั่งยืนในแบบฉบับของ OR (OR SDG) โดยเฉพาะในด้าน “D” หรือ “DIVERSIFIED” ที่มุ่งเน้นการสร้างโอกาสเพื่อการเติบโตในทุกรูปแบบผ่านแฟลตฟอร์มต่าง ๆ ของ OR ที่มีศักยภาพ เพื่อตอบโจทย์เป้าหมาย OR 2030 อย่างมีประสิทธิภาพ นายดิษทัต กล่าวเพิ่มเติมในตอนท้าย