“ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น” เปิดตัวบริษัทใหม่ “ฟูจิฟิล์ม ดิจิทัล โซลูชั่น” มุ่งสู่ธุรกิจดิจิทัลโซลูชันอย่างเต็มตัว

Marketing

บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น คอร์ป จำกัด (FUJIFILM Business Innovation Corp.) ได้ประกาศควบรวม บริษัท โฮยา ดิจิทัล โซลูชั่น จำกัด (HOYA Digital Solutions Corporation) อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 และได้เริ่มดำเนินการต่อในชื่อ บริษัท ฟูจิฟิล์ม ดิจิทัล โซลูชั่น จำกัด (FUJIFILM Digital Solutions Co., Ltd.) ในวันเดียวกัน หลังจากประกาศเข้าซื้อกิจการด้วยการโอนหุ้น ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

ทั้งนี้ ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น ได้มุ่งเน้นที่จะเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจด้านโซลูชันอย่างเต็มตัว (Digital Transformation) เพื่อต่อยอดการเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในฐานะผู้นำด้านเอกสาร ควบคู่กับธุรกิจด้านเครื่องพิมพ์สำหรับสำนักงาน โดยจากการควบรวมดังกล่าว ถือเป็นแผนยุทธศาสตร์ของบริษัท โดยดึงศักยภาพของ โฮยา ดิจิทัล โซลูชั่น (HDS) ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในฐานะพาร์ทเนอร์ระดับ Gold Partner ของไมโครซอฟต์ ประกอบกับองค์ความรู้ของ ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น ที่ถูกสั่งสมผ่านโซลูชันในการพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ จนผนึกกำลังได้อย่างแข็งแกร่ง ทำให้ ฟูจิฟิล์ม ดิจิทัล โซลูชั่น กลายเป็นเป็นพาร์ทเนอร์ที่ลูกค้าสามารถไว้วางใจได้ ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อประสิทธิภาพทางธุรกิจ Digital Transformation (DX)”

สำหรับเป้าหมายในการพัฒนาธุรกิจนี้ให้เป็นหนึ่งในแกนหลักของบริษัท ควบคู่กับธุรกิจด้านเครื่องพิมพ์สำหรับสำนักงาน บริษัทใหม่จะนำศักยภาพของ โฮยา ดิจิทัล โซลูชั่น (HDS) นำมาปรับโฉมกระบวนการทางธุรกิจให้กับลูกค้าทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่น ด้วยระบบการบริหารทรัพยากรขององค์กร (ERP) ที่ใช้ไมโครซอฟต์ไดนามิก 365 ร่วมกับเทคโนโลยีอื่น ๆ อาทิ AI (Artificial Intelligence) และ IoT (Internet of Things) ร่วมกับองค์ความรู้และโซลูชันในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ของ ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น ทำให้บริษัทมีความพร้อมที่จะสนับสนุนลูกค้าในช่วงการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีดิจิทัล

มร.อามาเนะ อิโนอุเอะ ประธานและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูจิฟิล์ม ดิจิทัล โซลูชั่น จำกัด กล่าวว่า “เราจะเชื่อมโยงไมโครซอฟต์ไดนามิก 365 กับแพลตฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้ได้โซลูชันที่หลากหลายในการสนับสนุนการดำเนินงานทางธุรกิจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยครอบคลุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การสื่อสาร การจัดการเอกสาร การนำเข้าข้อมูล ไปจนถึงระบบการบริหารทรัพยากรขององค์กร (ERP) การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล”

นอกจากนี้ ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น และบริษัทในเครือทั้งหมด ซึ่งครอบคลุมธุรกิจด้านการจัดการ การซื้อจัดจ้าง/กระบวนการผลิต ไปจนถึงการขาย จะปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงานที่สำคัญขององค์กรทั้งหมด (Mission-critical Enterprise System) รวมถึงระบบการจัดการข้อมูลอื่นที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มาใช้ไมโครซอฟต์ไดนามิก 365 แทน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับโครงสร้างธุรกิจ และเป็นการเร่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้พัฒนาภายในองค์กร (DX) เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการธุรกิจสายงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการขาย การตลาด การขนส่ง และการบัญชี กระบวนการทั้งหมดจะเป็นก้าวใหม่ที่ทำให้ ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น สามารถสร้างระบบการทำงานที่ยืดหยุ่นและคล่องตัวมากขึ้น และทางด้านไมโครซอฟต์พร้อมร่วมมือกับการเปลี่ยนแปลงของ ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น โดยจะร่วมกันทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพการคิดค้นนวัตกรรม ปรับโฉมอุตสาหกรรม และสร้างความก้าวหน้าทางสังคม

สำหรับในประเทศไทย ได้จดทะเบียน จัดตั้งบริษัท ฟูจิฟิล์ม ดิจิทัล โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาธุรกิจด้านโซลูชันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า โดยถือเป็นบริษัทย่อยบริษัทแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้