เอไอเอเปิดตัวแผนประกันคุ้มครองสุขภาพ “AIA H&S Extra”

Insurance

 

เอไอเอ ประเทศไทย ตอกย้ำความเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดประกันสุขภาพ เปิดตัวแผนประกันคุ้มครองสุขภาพล่าสุด  เอไอเอ เอช แอนด์ เอส เอ็กซ์ตร้า (AIA H&S Extra) ชูจุดเด่นมอบความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก พร้อมรับผลประโยชน์เงินคืนพิเศษ ในกรณีที่ไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล หรือผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตในปีกรมธรรม์นั้นๆ

นายเอกรัตน์ ฐิติมั่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า  “เอไอเอ มุ่งสนับสนุนให้คนไทยมีความคุ้มครองที่ครอบคลุมและเพียงพอ ตลอดจนมุ่งตอบสนองความต้องการของคนไทยในด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ภายใต้คำมั่นสัญญาใหม่ของแบรนด์ “เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น (Healthier, Longer, Better Lives)”  ซึ่งปัจจุบันคนส่วนใหญ่มีความกังวลในเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่มีอัตราสูงขึ้นทุกปี อันเป็นผลมาจากเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ และเงินเฟ้อในการรักษาพยาบาล  ล่าสุดเอไอเอ จึงได้พัฒนาแผนประกันคุ้มครองสุขภาพ “เอไอเอ เอช แอนด์ เอส เอ็กซ์ตร้า” เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในด้านการรักษาสุขภาพอย่างครบถ้วน และแบ่งเบาภาระทางการเงินให้กับลูกค้าหากเจ็บป่วย  โดยมอบความคุ้มครองที่ครอบคลุมทั้งการรักษาแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก และพิเศษยิ่งขึ้นด้วยผลประโยชน์เงินคืนพิเศษ ในกรณีที่ไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล หรือผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตในปีกรมธรรม์นั้นๆ ทั้งนี้ แผนประกันคุ้มครองสุขภาพ เอไอเอ เอช แอนด์ เอส เอ็กซ์ตร้า รับประกันภัยสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 1 เดือน – 70 ปี และให้ความคุ้มครองถึงอายุ 80 ปี”