ตัวแทนฯ ไทยประกันชีวิตคว้ารางวัลคุณภาพ

Society

นายนิติพงษ์ ปรัชญานิมิต (ขวาสุด) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Marketing Officer พร้อมด้วยนายพิชัย ยอวิทยา (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกิจการตัวแทน บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวจุฑามาศ ยอวิทยา สาขาอโศก และนายทศพร อินคล้า สาขานครปฐม ที่ได้รับรางวัลตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2563 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงาน การพัฒนาตนเอง และการบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม ณ อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่