กองทัพบก-ไทยประกันชีวิต ต่อสัญญากรมธรรม์ประกันชีวิตทหาร

Society

พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วย นายไชย ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางศรีสุดา พูลพิพัฒนันท์ กรรมการ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามต่อสัญญากรมธรรม์ประกันชีวิตทหาร ประจำปี 2567 เพื่อมอบหลักประกันแก่กำลังพลกองทัพบกทุกชั้นยศ ภายใต้กรมธรรม์แบบ “ภัยสงคราม” และแบบ ”พิทักษ์พล” ซึ่งคุ้มครองทั้งกรณีปฏิบัติภารกิจภาคสนามและยามปกติ โดยได้รับเกียรติจาก นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการ และนายอาภากร ปานเลิศ รองเลขาธิการด้านกำกับ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ กองบัญชาการกองทัพบก