เงินติดล้อ ร่วมสนับสนุนโครงการนักลงทุนรุ่นใหม่เพื่อสังคม รุ่นที่ 34

Society

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการจัดหลักสูตรอบรมในโครงการ “นักลงทุนรุ่นใหม่เพื่อสังคม” รุ่นที่ 34 (New Investors Program for Society : NIP-S) เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ได้รับความรู้ความเข้าใจด้านการลงทุนและเศรษฐกิจ ตลอดจนมุมมองด้านสังคม เพื่อให้เติบโตเป็นนักลงทุนที่มีคุณภาพและคุณธรรม จัดโดย สถาบันนักลงทุนรุ่นใหม่ หรือ “Institute of Intelligent Investors” (III) ณ สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้