ร่วมยินดี

Society

​นายพิชัย ยอวิทยา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ฝ่ายกิจการตัวแทน) บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนฯ ที่ได้รับโล่รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นกิตติคุณ 20 ปี, 15, ปี และ 10 ปี ในงานมอบรางวัล “ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ (TNQA) ประจำปี 2563” จัดโดยสมาคมประกันชีวิตไทย ซึ่งในปีนี้มีตัวแทนฯ ของบริษัทฯ ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 174 คน สะท้อนถึงความเป็นมืออาชีพ พร้อมเป็นทุกคำตอบของชีวิต หรือ Life Solutions ให้กับผู้เอาประกัน ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์