APM ร่วมแสดงความยินดี MVP เข้าเทรดวันแรก

Stock Report

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 7 จากขวา) ประธานกรรมการ นายเสกสรรค์ ธโนปจัย (ที่ 6 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินร่วมแสดงความยินดีกับ นายทนง ลี้อิสสระนุกูล (ที่ 4 จากซ้าย)ประธานกรรมการ นายโอภาส เฉิดพันธุ์ (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ม วิชั่น จํากัด (มหาชน) (MVP) ในพิธีเปิด “การซื้อขายหลักทรัพย์วั นแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” ของบริษัท เอ็ม วิชั่น จํากัด (มหาชน) (MVP)  ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย