ซีพีแรม – สังคมไทย ไร้ Food Waste เดินหน้าสร้างความตระหนักลด Food Waste ผ่านกิจกรรม “CPRAM FOOD STATION” ตอน Summer หน้าร้อน @อยุธยา

Marketing

บริษัท ซีพีแรม จำกัด ผนึกกำลัง สังคมไทย ไร้ Food Waste ตระหนักถึงปัญหา Food Waste หรือ ความสูญเปล่าทางอาหาร ที่ส่งผลกระทบต่อทุกคนในวงกว้างทั้งในมิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงทางอาหารของโลก เพื่อให้ตระหนักถึงผลเสียที่ก่อเกิดจากอาหารที่ถูกทิ้งอย่างสูญเปล่า ที่มีแนวโน้มรุนแรงมากยิ่งขึ้นในอนาคต จึงได้จัดกิจกรรม “CPRAM FOOD STATION” ตอน “Summer หน้าร้อน @อยุธยา” ในการร่วมสร้างแรงบันดาลใจ สร้างสรรค์เมนูสุดพิเศษ “สลัดสไตล์เอเชี่ยนฤดูร้อน” จากเกี๊ยวกุ้ง เจด ดราก้อน ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากซีพีแรม โดยได้รับเกียรติจาก เชฟบุช เลอชาญ อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังจาก TikTok และพิธีกรรายการแซ่บพาซ่าส์ นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้ให้ความรู้ด้านการบริโภคโซเดียมอย่างสมดุล เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม ยกระดับสู่ความมั่นคงทางอาหาร และความยั่งยืนทางอาหารอย่างแท้จริง พร้อมพาผู้โชคดีไปเรียนรู้ชมโบราณสถานของไทย ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 300 ปี ด้วยการร่วมกันอนุรักษ์โบราณสถาน พร้อมสืบสานวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป ณ วัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา