พิธีเปิดงานนิทรรศการ

Society

ดร.หลี่ หยิง หยวน ตัวแทนรัฐบาลไต้หวัน สํานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจําประเทศไทย (3 จากซ้าย) เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการแสดงภาพศิลป์พู่กันจีนของคณะครูและนักเรียนกลุ่มฮั่วลิซิน สหพันธ์สมาคมนักธุรกิจสตรีจีนสากล ประเทศไทย (Hualixin Art & Calligraphy : Student and Teacher Achievement Exhibition) โดยมี ไอรีน จาง (1 จากซ้าย) หัวหน้าชั้นชมรมวาดภาพและศิลปะการคัดลายมือฮั่วลิซิน, ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (2 จากซ้าย), หลิน ลี่ เย่น (4 จากซ้าย) อาจารย์ชมรมวาดภาพและศิลปะการคัดลายมือฮั่วลิซิน, ลินดา เจิ้ง (5 จากซ้าย) ผู้จัดการศูนย์การค้า ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก และ ดร.บรินดา จางขจรศักดิ์ (6 จากซ้าย) ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ณ ศูนย์การค้า ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก กรุงเทพฯ