CPANEL ผนึก APM FSS โรดโชว์ให้ข้อมูลนักลงทุนและสื่อมวลชน ผ่านระบบออนไลน์

Stock Report

นายชาคริต ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีแพนเนล จำกัด (มหาชน) (CPANEL) พร้อมด้วย ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายสุพล ค้าพลอยดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ที่ปรึกษาทางการเงิน  และนายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (FSS) แกนนำการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ร่วมนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้น IPO แก่นักลงทุนและสื่อมวลชน ในรูปแบบออนไลน์ ช่องทาง FB: CPanel แผ่นพื้นและผนังคอนกรีตสำเร็จรูป FB: APM Channel และ FB : Asset Pro Management เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19  เมื่อเร็วๆนี้